Vinden kom


Kaveh Bahrinipour
Vinden kom.

Löven föll.

Ditt minne

mitt sinne,

efter ett par öl.

Dagarna går.

Nätterna likaså.

De´ som är kvar

ännu, är de´ ja´.

Plågor gamla!

Hängande mellan

tron och tvekan

har folket levt i fruktan.

Sanna sanningen var finns du, nu?

På vita lögner,

vill man tro ju!

Hängande mellan

tron och tvekan…
Kaveh Bahrinipour, kaveh3541-yahoo.com.

Copyright © 2010 Kaveh Bahrinipour.Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.