Aliens


SvenE
Solen är nio miljoner gånger större än Jorden. Ingen har någonsin sett vad som döljer sig bakom solen. Ingen utom de aliens som för 72 år sedan besökte Jorden i en farkost som landade på Ön Madagaskar år 1941. Mitt under brinnande världskrig.

Tysklands ÖB, Adolf Hitler, förbjöd all publicitet kring landningen och belade alla sina generaler och marshalkar med munkavle och hela befolkningen runt omkring hotades med omedelbar avrättning om man överhuvudtaget omnämnde händelsen. Propagandaminister Göbbels utnyttjade emellertid läget och höll ett välbesökt tal till tyska folket där han berättade att Hitlers Vetenskapsmän nu tagit fram ett vapen som skulle vinna kriget åt Tyskland på mindre än en månad. Folket jublade över sin store ledare som nu räddat Tyskland från arbetslöshet, korruption och fattigdom. Snart skulle kriget vara slut och Hitler kunde hålla allt han lovat sedan år 1933. Arbete, rikedom och framtidstro. Ett lyckligt liv tillsammans med ariska och friska tyskar. Allt oroande skulle omedelbart rättas till på områden som befriats från icke önskvärda.

Dessa aliens från yttre rymden förstod inte var de hamnat när deras enorma farkost landat på en plats som inte på något sätt överensstämde med varifrån den kommit. Varelserna omringades av två Afrika placerade tyska arméer på ca. 35000 soldater och officerare. Farkosten hade färdats mot jorden, skymda av solen, med en hastighet som Jordens vetenskapsmän inte hade kunnat förklara existerade. Alla dessa Aliens hade ett IQ som motsvarade 1000 gånger mer än våra kraftigaste datorer. MEN dom var alldeles ofarliga för människor. Dom hade inga tankar eller behov av att skapa oreda. Tvärtom. Dom hade inget språk, tal, eller uttrycks sätt. Inga ljud eller färger. Allt var av okänt material och genomskinligt.

Hur de kunnat existera ute i rymden på detta oändliga avstånd är något som de då levande människorna inte kunde förstå. "Det är ju teoretiskt omöjligt". "Det är praktiskt övernaturligt" MEN ändå. Där fanns ett tiotal aliens som ej med våra kända ord går att beskriva. INGET stämde med vår uppfattningsförmåga. Hur kan något färdas så långt och osynligt och med en så super onaturlig hastighet? Enligt mänskliga normer kan inget komma in i Jordens atmosfär utan att förintas av den höga temperatur som uppkommer vid passagen. Farkosten var dessutom stor och oskadad. Allt enligt få överlevande vittnen.

Hitlers arméer grävde ner farkosten och de inte ont anande utomjordingarna. De få som överlevde, lämnade platsen med förseglade munnar och saken kom aldrig till övriga världens kännedom. Göbbels och Hitler fick aldrig kontakt med varelserna och platsen för händelsen är nu en nationalpark.

SvenE


Copyright ©SvenE 2013


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.