Älska att träna


Bo Hedman
Jag har suckat, jag har stånkat,

Som en studsboll har jag farit

Jag har pustat, jag har stönat…

men var fasen har jag varit??


Kondisen är dålig

olika ställen jag har prövat

men annars är jag tålig

man kan säga att jag övat


Vid bordet har jag suckat

på toa har jag stånkat

I trappen har jag pustat och

i sängen har jag stönat


Att älska kan vara enkelt

Om man bara gör det rätt

men inte från en lampa

då finns det bättre sätt.


Ty öva gör jag gärna

Det är ju fasligt bra

Men gärna lugnt och stilla

Det klarar jag var da’


Bo Hedman


Copyright © 2013 Bo Hedman


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.