Älskade mamma!


Vilma Gustavsson
Livet är väldigt orättvist

Vilket för mig har känts väldigt trist

När jag bara var fem år,

Försvann du utan ett spår.

Alla andra förstod,

Att du nu på andra sidan stod.

Cancern var starkare än dig,

Och den tog dig bort från mig.

Jag undrar när vi ses igen,

Jag saknar dig så min mamma och vän.


Vilma Gustavsson


Copyright © Vilma Gustavsson 2015 -


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.