Stoppa arbetslösheten bland invandrare


Hatem Aladgham




Om vi stoppar arbetslösheten bland invandrare kommer vi att stoppa brottslighet i Sverige.

Syftet med den här texten är att jag använder olika information från olika källor som handlat om samma problem och sedan analyserar jag rusultaten och bevisar det till läsaren för att ta reda på det stortta problemet som ska hända i framtiden om inte vi skynda oss på något sätt.

I den här texten använder jag olika källor som förstärker min frågeställning "Hur ska vi stoppa brottslighet bland invandrare?"

Sedan 1980-talet finns det stora skilnader i sysselsättningtal mellan inrikes och utrikes födda i Sverige (Marika Lindgren Åsbrink Handledare: Anders Forslund,2005).

Det finns ambition att grupper som lider av arbetslöshet skall prioreteras inom arbetsmarknadenspolitiken men alla forskningar som utförts av olika författare visat att trettiofem procent av alla utrikes födda som integrerat sig på arbetsmarknaden men på andra sidan finns det stora invandraregrupper med mycket hög arbetslöshet och inte allas tycks vara prioreterade.( Ekonomisk Debatt 2001, årg 29, nr 4 285).

Sverige stå framför ett stort problem och om det inte lösas på bra sätt skall brottslighet bland invandrare ökar, eftersom det inte finns stora skilnader bara på arbetslöshet bland utrikes och inrikes personer utan i arbetsinkomster också , och förskningar som gjorts i Sverige visat att arbetsinkomster bland invandrare är skilnade och det beror på varifrån invandraresföräldrar . I alla fall arbetsinkomster bland invandrare som har föräldrar ifrån andra land lägre än de som deras föräldrar ifrån Sverige. Det innebär att det finns deskriminering mellan invandrare särskild på olika former av etnisk deskriminering som förekommer bland invandrare.( Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 8, nr 2, sommaren 2002).

Jag tycker att detta problem bland invandrare påverkat deras sociala,ekonomiska,spykiska situationerna och där för begår de många brotts i Sverige . Det som fick mig säga detta är att många forskningar har utförts av svenskar författare om brottslighet bland invandrare eller bland de med utländs bakgrund (Sveri, 1973, s. 284).

En rapport som skrivits av (Brå) 2005 visar att brottslighet bland personerna som är född utomlands misstänks för brott än en svenskfödd med svenska föräldrar.Det innebär att de som kommer från andra länder har bakgrund för att begå ett brott i Sverige tycker jag ,men det som driver dem att behandla så här är detta problem som diskuteras på den här texten, dvs är att det snedsteget bland invandrare sker på grund av arbeslösheten som förändrar sitt stilliv och tankesätt.

Det viktigaste skall vi tänka om är hur vi kan förebygga våldigheten bland invandrare .För att vi göra det tycker jag att regeringen måste först och främst lösa arbetslöshet bland dem och att göra sitt bästa.

Källor:

Marika Lindgren Åsbrink Handledare: Anders Forslund,2005
Ekonomisk Debatt 2001, årg 29, nr 4 285
Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 8, nr 2, sommaren 2002
Brottsförebyggande rådet (Brå)


Hatem Aladgham


Copyright © Hatem Aladgham 2015 -


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:







SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.