Att komma till Sverige


Zuzu Rabi, 12 år
Zuzu Rabi

Ett hjärta fyllt av kärlek och ett huvud fyllt av kunskap blir till snälla tankar och traditioner.

Ett fint yttre betyder ingenting men ett fint inre betyder allting.

Tanken på Sverige är vacker men kriget och sorg är hemsk och alla attacker.

Sverige är mitt andra land och jag måste kämpa för att forma det som tack.Zuzu Rabi, zuzu_rabi-yahoo.se.

Copyright © 2010 Zuzu Rabi.


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.