Att göra om en katt till en hund


Heike Kunkel
Albert Einstein är Albert Einstein och ingen annan. Bill Gates är Bill Gates och ingen annan. Isaac Newton är Isaac Newton och ingen annan. Vi önskar att dem är som dem är. Vi vill inte förändra dem. Dem har givit världen verkligen mycket, därför att de inte ville förändras och inte tillät andra människor att förändra dem. En sak som nämnda herrerna har gemensamt är att de antas ha autistiska tendenser.

Människor, som har fått diagnosen högfungerande autism och Aspergers syndrom är inte mindre intelligenta än andra människor. Därför är det lätt att anta att man kan få de att bete sig som andra normalt begåvade människor. Det lyckas man inte med, eftersom de inte tänker och fungerar som dem så kallade vanliga människor. De har ensidiga intressen. De ser många detaljer, som andra människor inte ser, men uppfattar ingen sammanhang. Det är svårt för de att få en översyn över saklägen och situationer. Deras aktioner tankesätt kräver en stor frihet och individualitet, som man inte få begränsa.

Vi vill och kan inte förändra Albert Einstein. Prova att få en katt att bete sig som en hund? Det kommer att bli en stor besvikelse soväl för oss människor som också för katten. Varför förväntar några av oss att kvinnor ska bete sig som män? Det fungerar i dem flesta fall väll inte heller särskilt bra.

Vi ska komplettera varandra. Det lyckas vi bara med när vi inte är likadana. Hur tråkig skulle det vara på jorden om vi alla vore likadana? Hur långt hade vi kommit i vår evolution om vi alla vore likadana? Nu vill jag komma tillbaka till autisterna. Många av dem lever som råttor på gatan, därför att deras medmänniskor och framförallt myndigheterna vill att de ska bete sig som lydiga, trogna hunder, fastän dem snarare liknar katter. När man vill göra om en katt till en hund så blir i det här fallet katten till en råtta; och det händer fastän autistiska människor är kända för sin stora ärlighet och deras viljan till samarbete om andra människors förväntningar är anpassade till deras färdigheter och begränsningar.

Heike Kunkel


Copyright © 2011- Heike Kunkel, heike_kunkel(at)hotmail.com.


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.