Candina Kraft nummer två


Heike Kunkel
Käraste Candina!

Jag kallar henne Candina nummer två, rösten i ditt huvud, som du identifiera dig med, som inte har någonting med dig att göra. Jag kallar henne Candina Kraft, eftersom hon berövar dig din kraft.

Candina Kraft nummer två berättar för dig att människor, som vill bara hjälpa dig, sitter på en hög häst, eftersom de inte förstår att du vet svaren till alla frågor.

Candina Kraft nummer två säger sanningen, när hon påstå att ingen förstår dig.

Hur kan människor förstå dig om du inte förstår dig själv och inte visar vem du är? Du visar världen bara att du fullkomligen identifiera dig med Candina Kraft nummer två och att hon berövar dig din kraft.

När jag vill berätta för dig att jag vill hjälpa dig med att skilja rösten av Candina Kraft nummer två från din egen röst då vet jag redan i förut hur du kommer att reagera på detta. Candina Kraft nummer två skulle intala dig jag vore din fiende att jag satt på en hög häst och dessutom sträckte jag min näsa högt upp i luften, eftersom jag inte förstår att du genom Candina Kraft nummer två har tillgång till alla svar.

Den verkliga Candina, du själv, skulle däremot vara tacksam för hjälpen som jag är beredd att ge till dig. Den verkliga Candina känner sig varken över- eller underlägsen andra människor. Hon söker efter gemensamheter med andra, eftersom hon vill känner sig vänligt förbunden med andra personer. Den verkliga Candina älskar sina medmänniskor och är inte rädd för dem.

Candina Kraft nummer två tycker mycket illa om den här texten. Ju mer den verkliga Candina tar till sig mina ord desto mer tappar Candina Kraft nummer två sin kraft och sin influens över dig.

Jag hoppas nu verkligen att du lär dig förstå vem du egentligen är. Candina Kraft nummer två kan knappast hjälpa dig med detta.

Jag tror på dig. Förlitar dig på dig själv och inte längre på Candina Kraft Nummer två.


Heike Kunkel


Copyright © 2013 Heike Kunkel


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.