Demokratins principer


Amir Babakiri
Naturligtvis är demokrati en praktisk, tillämplig och det mest logiska sätt som finns att driva samhällets administation.

Invånarnas politiska åsikter respekteras i demokratiska länder och de kan engagera sig i allmänna saker. Det kan finnas alla människovärden såsom rättvisa, frihet, friheten att välja och yttrandefrihet i en demokrati.

Det finns också jämställdhet mellan kvinnor och män i en demokrati. Och till slut, kan man tänka ut en politisk lösning utan demokrati, när man vill tänka på mänskliga rättigheter?

Så vi har inget problem med demokrati därför att det är det bästa systemet som finns, men det finns flera kritiska åsikter om demokrati. Kritikerna diskuterar de politiska systemen och säger att demokrati är majoritets diktatur. De argumenterar med hjälp av flera historiska bevis. Till exempel säger de: "När Adolf Hitler framförde sina politiska åsikter i början var majoriteten av tysklands folk överens och följde honom." Vi denna tidpunkt framför rasisterna sina åsikter och syften och betonar ofta att majoriteten av folket är med dem. Vi vet sedan vad som hände i Tyskland efter detta.

Majoriteten av folket mellanöstern stöder talibanernas åsikter om kvinnoförtryck, som ett annat exempel.

Egentligen är detta viktig kritik och man måste tänka på det. Men det betyder inte att vi måste tappa demokratin, därför att det är bara i ett demokratiskt system kan man ta upp sådan kritik.

Så vi måste ha minimikrav för att ett land skall kallas en demokrati och de måste använda följande principer och inte bara ha val och följa majoritetsprincipen. De måste uppfylla åtminstone dessa minimikrav: rösträtt utan könsdiskriminering och alla kan också vara kandidat, yttrandefrihet, separation mellan politik och religion, rättssäkerhet, könsjämställdhet, val, friheter och som en sista sak majoritetsprincipen. Annars kan en demokrati förvandlas till ett verktyg för en diktaturstat, som fortsätter sin makt med använding av demokrati.

Amir Babakiri


Copyright © 2012 Amir Babakiri


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.