Det gömda havet


Nina Linder
"Han som tog vägen genom kedjan i mörker och dimma,
han som flydde från landet i snö och i blåst,
han som fann vad han sökte i landet långt norr,
han som förenade alla i framtidens dimma.
Han som råder över eldar som dansar om natten,
där hans oljor brinner i grönt, blått och vitt på vatten."

Berättelsen

1526 - Flykten genom Montes Sarmatici är den första volymen i en romansamling ”Det gömda havet”. Berättelserna är inspirerade av gängse myter, och episka sagor.

Den första volymen 1526 - Flykten genom Montes Sarmatici, berättar om hur Mircea, sonen som överlevde sin egen födelse och Uthmanska Riket s etniska utrensning av olika stammar, flyr genom bergskedjan Montes Sarmatici och hans slutliga mål är ”Det gömda havet” i norr.

Vem är då denne Mircea? Hur såg hans liv ut innan flykten? Vad är Det gömda havet och varför är det hans slutliga mål?

Mircea är dels människa, dels något annat. Han står under en stark Kraft som ses både som en gåva och som en förbannelse då kraften kräver förtäring av mänskligt liv. Han har fått uppgiften att bevara världen som en plats där Kraften Tanitt kan fortsätta sin existens. Till sin hjälp har Tanitt sänt honom Hydri, en varelse som lurar i vattenrika områden, okänslig för dagens ljus. Hydri’s andedräkt är förgiftad och sprider död omkring sig där hon drar fram. Mircea använder henne för att korsa de många rinnande vattnen och dagens handlingar. Hydro är en avkomma till Echi, moder till Kraftens alla varelser, till hälften en vacker kvinna, till hälften en orm.

Mircea’s liv innan flykten var Furste på släktens gård, huset Basarab. I en släktfejd lurades han från gården av Danesti’s. Då Uthmanska Riket breder ut sig samtidigt med Méram Aziz folkmord, beslutar sig Mircea att fly till den plats de äldre alltid talat om. Med på den resan blir dottern Anna. Det gömda havet är otrampad mark för dem alla, men också en tillflykt för dem som inte välkomnas av de vanliga människorna.

Karaktärer i berättelsen

Så vitt husen Basarab och Danesti vet så är släkten kommen ur paret Janos och Elena Rossetti’s samlevnad - vilka levde i Dakisk fästning i Orastiebergen, Réma under början av 1100-talet.

Janos och Elena Rossetti, Dakier som startar upp mistelsläktet.

Orgy Cel Basarab, Furste ur huset Basarab, provins Lilla Válakie, Mircea’s farfar.

Mircea Cel Basarab, Furste ur huset Basarab, provins Lilla Válakie, Annas far.

Jána Cel Danesti, Furstinna ur huset Danesti, Provins Móldu, Annas mor.

Anna Cel Danesti, Furstinna ur huset Danesti, Provins Móldu, Mircea Cel Basarab’s dotter.

Selimaa Cel Basarab, Ingift Furstinna ur huset Basarab, provins Lilla Válakie, Mircea’s fjärde fru.

Veroni Jenkho, Tárkiska Janos Szapolyai’s tillkommande brud.

Çaldiran Jenkho, Tárk Veroni Jenkho’s enda barn och Mircea Cel Basarab´s sjunde son.

Charla Cel Danesti, Furstinna ur huset Danesti, Provins Móldu, Jána Cel Danesti’s dotter och Annas halvsyster.

Radu Antonescu, Yéni, Fältmarskalk för Kung Carol II, Charla Cel Danesti’s far.

John Zápolya, Fältmarskalk för Kung Carol II, Janos Zápolya’s far.

Janos Szapolyai, Uthmanska Rikets militär, Ungersk, Sylvaniens härskare.

Shémi Degroeve, Uthmanska Rikets Soldat, Yéni, Janos högra hand.

Azinlikar, Mongolisk vildhäst, Przevalskijs, Janos häst.

Angelica Ceausescu, Yéni, Soldatfru vid Sibius härläger.

Laçehsis, framtidens, Hathor, den andliga energins.

Artemis, jakten, HéÇate, himlen, jorden och underjordens.

Pann, Skräckens.


Janos visste inte längre var tiden låg eller hur länge de stått där fastbundna, piskade och fjättrade gång på gång. Han undrade hur länge trummorna dundrat och dånat runt om dem och han undrade om Elena överhuvudtaget levde längre, om hon skulle orka vidare i sitt tillstånd och hur länge? Han hade väntat sig ännu en son, väntat och nu skulle han aldrig få veta om det. Elena hade blött och hennes blod hade torkat och levrat sig i den tidigare färgglada kjolen, nu var den både trasig och svart. Hon hade burit den samma kväll de kom och tvingade dem med sig. Havande som Elena var, hade han inte vågat göra annat än att föra ut sin familj ut ur Réma’s Orastieberg.

Fyra av deras sex barn: Tidie, Lace, Jána, Orgy, Illeana och Janos var redan döda. Marschen från Orastiebergen hade tagit dem en efter en trots att han bönat och bett Hathor om hjälp i varje steg han tog. Han hade tillsist ansträngd burit Elena då hon segnat ned för hans fötter, han hade burit henne ända fram till kättarnas påle. Janos förbannade Méram Aziz och hans kätteri, förbannade hans krav på än mer skatt och mark än den han redan erövrat. Om någon hade frågat honom så hade de styvnackade krigsherrarna kunnat få dräpa varandra, men han hade ångrat sin vägran till soldat.

Trummorna avstannade tvärt och en plågsam tystnad tog vid. En av männen i mörk huva gick med tunga olycksbådande steg runt om dem. Så drog han av huvan och blottade ett blåsvart, spikrakt, tjock hår, ilsket gröna stickande ögon, en bred mun utan några läppar alls. Mannen började högt mana till daemon Tanitt och timmar gick till det att det blev omöjligt att stå upprätt för honom. Janos sjönk ned på knä framför den manande prästen, hörde sitt namn som i en dimma. En mörk röst hade kallat honom Janos Rossetti, men Janos visste inte längre vad det var. En glödande hand hade fört ett krus till hans läppar för att dricka… och han drack…

Då han nästa gång öppnade ögonen såg han varifrån skriket kom, där hängde ett förlöst barn i var hand på den nu lågt snabbt mumlande och maniske prästen. En flicka och en pojke, prästen kallade dem högt Basarab och Danesti och den övriga gruppen böjde knän och sjöng. Från barnen rann fostervatten och blod och två små pölar började sakta bildas under dem. Janos vände sitt huvud och såg Elena, han såg hennes tomma, döda ögon och öppna mun, han såg hur hans barn skurits ur sin kvinna och han började skrika...

Nina Linder

Se hennes blogg här - Nina Linder.


Copyright © 2012 Nina Linder


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.