Diagnos


Peo Sjöstedt
Det är jag som är normal och ni som är onormala.

Diagnos: En liten människa jag är född ur kärlek kött och blod men tror inte riktigt att ni förstod.

Kan anses lite tvär och sär men vad är det ni begär? Den sanning jag levererar är inte något jag kreerar i mitt sinne utan kanske ett gammalt minne.

Jag är skuggan ni ser förbi men ändå känner ni empati.

Säger bara att när ni själva försökt plocka bort ert hår så kanske ni förstår hur min vardag kan va svår.

Mitt intellekt är lika stort som en större stads vattentäckt, i min hjärna ryms ett universum av saker som skulle göra vem som helst stum men tyvärr anses jag ofta som lite dum.

Varje dag är som ett mindre krigsslag, men jag söker bara lugn och förståelse inte förebråelse eller missriktad empati jag är ändå en liten människa som är fri.

Flera diagnoser jag har men använder inte detta till mitt försvar utan försöker leva här och nu bara va som du.


Peo Sjöstedt


Copyright © Peo Sjöstedt 2013


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.