En dikt om kärlek


Emanuel Olsson
En vinter i kylan

Kärlek ett behag.

Tillsammans vi vandra

se livet som behag.


Kärlek varför Kärlek

om inte behag.

Allting det vände

och livet blev en dag.


Det är lätt att leva

när man har ett svar.

Men Kärlek är en gåta

men helt underbar.


Emanuel Olsson


Copyright © 2014 Emanuel Olsson


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.