The dreamer that I once were


Jackeline Stelin
The dreamer that I once were will never return

Doomed by those who assumed you were crazy

Three broken teacups

Now that we're grownups we gotta have some backups

Ups

One cup of yellow label tea made me feel free

Reality made me feel like nobody

Bloody hell, feels like a carousel

Dear atmosphere, you're so unclear

Hear me when I say " I'm an serial killer"

You asked me for one painkiller

Broken mirror on the wall

You don't notice me leaving

I'm speaking with the demons

I'm bleeding n they are screaming

Give me one reason to stay alive

Realize that I might commit

Suicide tonight

Terrified next to the sunrise

Arriving to paradise

There's a child who's searching

with bleeding eyes for somewhere to stay for the night

But she never got back

Jackeline Stelin


Copyright © Jackeline Stelin 2017.


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.