En oinbjuden gäst


Helena Fagerberg
Jag vill springa, fly, skrika ut, du gör oss galna ibland ser man inget slut. Man kan inte fly från dig, du mörke vän. Du är lukrativ och lögnaktig på alla sätt och vis.

Manipulation är din bästa vän, för eller senare tar du oss alla till din mörka gränd. Vissa stannar där länge, vissa tar sig ut, men du lurar i mörkret, du finns där det är ljus. Så fort något händer, så tar du dig in, in under allas sköra skinn.

Du kväver, och kräver att all uppmärksamhet få, du kämpar du andas, och bara kör på. Ångest är ett utav dina sätt, att få människor på fall, du är inte en vän.

Du får oss alla att må som skit, du nöjer dig inte förens alla du fått dit. Egoism är ditt andra namn, du gynnar endast dig själv enbart för att du kan, ilska du tänder i varje mans hand.

Men du har ett motstånd, ditt andra yang, du vet att hon alltid lyckas, hon vet att hon kan. Det vackra och fina som du alltid önskat du haft, men du trycker ner dem svaga ner dem inte sig själva fann.

Hon tar sig igenom dina murar och berg, hon sliter dem i stycken, hon tar sig fram. Det fina namn som hon ständigt bär kallas hoppets drottning, och endast kärlek hon bär.

Så du mörke fule ohygglige best, i allas liv är du enbart en oinbjuden gäst. Jag vet att du alltid kommer tillbaka, jag vet att du finns, men du får inte på mina känslor smaka, dem låter jag dig aldrig försaka.

Helena Fagerberg


Copyright © 2012 Helena Fagerberg


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.