Falskt ego


Heike Kunkel
Vårt falskt ego har till uppgift att berätta för oss själva och alla andra att vi är överlägsna alla andra människor. Ju mer vi lyssnar på vårt falskt ego desto mer gör vi oss löjliga och impopulära i andras ögon.

Vårt verkliga jag strävar efter enhet. Vi känner oss förenade med allt och alla när vi lyssnar till vårt hjärta istället för vårt falskt ego.

Om vi identifierar oss med vårt äkta jag då förstår vi att allt som vi gör för andra gör vi mest och främst för oss själv.

Om vi uppskattar andra då uppskattar vi främst oss själva.

Falsk ödmjukhet och mindervärdighetskomplexer är också följden av att vi identifierar oss med vårt falskt jag.

Vi måste lura vårt verkligt jag ur sitt gömställe genom att lyssna mer till vårt hjärta för att kunna leva i fred, glädje och harmoni med oss själva och alla andra.

Heike Kunkel


Copyright © 2012 Heike Kunkel


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.