En fattig poet


ArneAxelDahlgren
Jag skriver för brödet och sovlet och drickan,

har intet på banken och intet i fickan.

Jag skriver om allt det som hjärtat rymmer

och ger det en penning jag slipper bekymmer.


Jag hoppas en dag få ett kväde berömt

som skänker mig allt det jag hoppas och drömt.

Jag skriver om värme och solsken och ljus

om himmel och hav och om vågornas brus.


Jag skriver i natten om hunger och nöd

som finns här på jorden om liv och om död

och än några strofer på blocket jag fått

när gryningen nalkas och natten har gått.


Jag skriver när dagningen färgar mitt bord

där jag sitter kvar och brottas med ord

jag tvivlar jag nånsin kan skriva en drapa

blott pekoralen är enkel att skapa.


ArneAxelDahlgren


Copyright © ArneAxelDahlgren 2015 -


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.