Vad krävs av forskarna?


Hatem Aladgham
Många vet alla produkterna som har upptäckts eller uppfunnits av forskare av olika nationaliteter, och jag tror att dessa forskare har gjort allt de kan för att underlätta vårt dagliga liv.

Det råder ingen tvekan om att de har gjort alla sitt bästa, men med alla dessa positiva produkter som alla visste om, finns det många negativa inte heller kan hoppa över.

Vapen och atombomben?

Vapnen är en av dessa tekniska produkter som används i dödandet av mänskliga varelser i Palestina, Irak, Syrien, Libyen. Ingen kan glömma vad i Japan hände den år 1945, på både Hiroshima och Nagasaki. 220.000 människor var dogs av atombomben.

Vad krävs av forskarna?

  • Vi behöver en produkt som kan minska våldet i hela världen.
  • Vi behöver en produkt som kan behandla AIDS som är sprids i helavärlden.
  • Vi behöver nya medicinska produkter som behandlar diabetes och bloodtryck.
  • Vi behöver en produkt som kan förändra negativa beteende till possitiva beteende.
  • Vi vill inte utveckla vapen, vi behöver att leva i hela världen tillsammas utan vapen.

Hatem Aladgham


Copyright © 2012


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.