Framtidens stig


Eva Jonsson
Under det sköna gröna gräset

Som döljer din framtids stig

Finns inte bara de runda, behagliga stenarna

Utan också de trubbiga och vassa

Ta försiktiga steg

Stanna upp ibland och se dig omkring

Lyssna på skogens alla ljud

Titta på träden när de skiftar i färg

Känn efter när det blåser kallt eller varmt

När du närmar dig slutet av stigen

Ser du en blomstrande äng

Full av världens vackra blommor

Lyft blicken mot himlen

Och se molnen spricka upp

Se solen

Den har väntat

På Dej

Lycka till i framtiden


Eva Jonsson


Copyright © Eva Jonsson 2014 -


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.