I gamla stan


Zahraa
I gamla stan, vid Kornhamnstorg,

i Hallbecks antikvariat

en gammal drömbok köpte jag

i folioformat.


Sen drömde jag förliden natt

om Beatrice-Aurore.

Det är en gammal käresta

väl död sen många år.


Hon stod mig när, hon tog min hand,

hon manade mig: Kom!

Med ens förstod jag, att hon var

den enda jag tyckt om.


Vi gingo i en lindallé

på gula, våta blad,

och tårar sköljde på min kind

och jag var ändå glad.


Vi gingo länge hand i hand

och talade som barn.

Så stodo vi med ens framför

en gammal väderkvarn.


Jag sade: Beatrice-Aurore,

säg vill du bliva min?

Ta fatt mig då! hon ropade

och slank i dörren in.


Och jag sprang in och letade

i alla dunkla vrår

och ropade, men ingenstans

fanns Beatrice-Aurore.


Jag vaknade vid att jag grät

och kände hjärtats sting,

och i min drömbok sökte jag,

men där stod ingenting


Zahraa


Copyright © Zahraa 2016 -


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.