I ett land lever mina grannar


Mustafa Copur
du behöver inte veta vem jag år.jag behöver ocksa inte veta vem år du.

båda år manniska.peter larsson år svensk.mustafa copur år kurdisk man.

du år rik

mustafa copur år fattig.

darför du har land

mustafa copur har ingen land

kanske du har gift

mustafa copur gift ska gifta när diktato dö.

du äta mat rik

mustafa copur äta vad som helts

alla lander kanner dig liksom deokrasi

alla lander ocksa kanner meg liksom statlos

du arbeta för sjalf

jag arbeta för min frihet kurdistan


Mustafa Copur


Copyright © X 2015 - Mustafa Copur


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.