Hitta mig


Berk Sahin
Jag gått vilse dina vackra ögon.

Hitta mig.

Jag förblev i mitten av havet.

Hitta mig.

Håll mina händerna lyfta till himmlen

Hitta mig


Berk Sahin

Copyright © Berk Sahin 2017.


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.