Hur vi är


Jimmy Thuersson
I detta samhälle vi iklär oss en roll

…hur den ser ut spelar ingen roll

stress vi ofta på oss bär

….om det vi oss aldrig lär


ska göra mycket vi kan

…..deppigt det blir om man ej hann

varför inte ta en dag i sänder

…..så kan det ju bli mindre stress bränder


av stress vi ej så ofta bra må

….lugnet det lätt slå

naturen en viktig del

….den gör en hel


Jimmy Thuersson


Copyright © Jimmy Thuersson 2017.


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.