Inom eller utom oss


Kenneth Lundström
Ser mina ögon, hör mina öron

tänker min hjärna, känner mitt hjärta

om de tas bort från min kropp?


Min kropp är ett slått

med en kung så flått.


Det ljuder saliga sällsamma ljud i dess salar

musik, kommer in

genom springa och grind.


Kungen han undrar

säg när mina salar rasat

var kommer ljuden så vakra och rara

att vara.


Utanför slottet hörn jag dem ej

förgäves, jag söker dess källa.

Kenneth Lundström


Copyright © Kenneth Lundström 2017.


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.