Att inte veta någonting


Att inte veta någonting.

Att inte kunna någonting.

Att vara helt utan engagemang.

Att brister och fel är och förblir.

Att vara otroligt rastlös.

Att känna kryp i fingrar.

Att vara understimulerad.

Att vilja någonting.

Att lära sig någonting.

Att vara energisk.

Att allt kan bli något mer och något annat.

Att söka.

Att finna.

Att stillas.


Okänd


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.