Jag har en dröm


Kjell Ekhage
"Jag har en dröm". Så började ett av den nutida historiens mest kända tal som Martin Luther King höll 1963 som ett led i kampen för de svartas rättigheter i USA.

Jag som skriver detta har ingen som helst ambition att ens komma i närheten av vad King sa, men jag har en vision som bygger på de tre grundbultar som Respektera.nu vilar på: Respekt-Ödmjukhet och Empati.

Respekt innebär det värde som omgivningen sätter på en persons handlingar och åsikter. Respekt kan inte utkrävas utan bara förtjänas genom att man behandlar omgivningen med artighet, välvilja och god tro. Då först kan man åtnjuta respekt.

Ödmjukhet är faktiskt en personlig egenskap. En ödmju person har en väl balanserad självuppfattning och är även väl medveten om sina egna begränsningar. En ödmjuk person kan sammanfattas med en person som visar karaktär, förnuft och känsla.

Empati utgör förmåga att känna medvetande om andras känslor och handla i enighet med dessa. Inlevelse och förståelse är även ord som kan förklara empati. Tyvärr gör många människor en bedömning av en annan person utifrån allt från klädsel till utseende vilket ofta leder till en missbedömning vilket kan få till följd att det uppstår en konflikt som i värsta fall leder fram till både mobbning och annan form av kränkning. En människa utan empati utgår helt enkelt från sin egen känsla av en person utan att känna personen ifråga.

Tyvärr blev Martin Luther King mördad 1968. Förmodligen av de mörka krafter vilka inte delade hans syn på mänskliga rättigheter.

Jag vill betona att detta är en kortversion av ett föredrag som jag tänkt hålla runt om i Sveriges skolor. www.respektera.nu är föreningens hemsida. Via startsidan kan man gå med som medlem utan kostnad.

Kjell Ekhage

www.respektera.nu


Copyright © 2012 Kjell Ekhage


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.