Ej utan jämställdhet!


Herney
Jag tycker att en man inte kan vägra jämställdhet och det är förmodligen svårt att assimilera på några män.

Det är ohållbart att tänka på att det finns män som inte kan göra hemarbete och ännu värre män som inte kan sköta sina egna barn. Det låter så dumt som verklighet.

Jag anser att jämställdhet betyder samtidigt självaktning och därför föreslår jag att inte återkomma i en förfluten tid.

Jämställhet mellan könen är här för att stanna!


Herney


Copyright © 2012 Herney


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.