Juryplikt


Lena Harvey
Juryplikt en dag i Augusti 2011

Raden av ansikten stirrar ner i böckerna, andas sakta forsänkta näsor emot marken.

Livlösa ögon, halvöppna munnar i bakgrunden öppnas och stänges en dörr med ett klirrande läte.

Sura försjunkna individer bläddrar i böckernas tysta värld - biltelefonernas dova surrande, pensionärernas önskan om att få sitta som jurymedlem, för att fördriva den tomma dagen. Sittande här i stärkta skjortor och garderobsluktande slipsar.

Tuggummi tuggande utslängda människor med ett personnummer och tusen förvirrade tankar i samma rum. Tankar oresonliga dolda förväntningar om att få gå hem till hemmets stilla vrå.

Suckar och förkylnings hosta omger detta rum. Alla är främlingar - alla tysta alla längtande till någon annanstans. Jag var här och drömde om att vara på andra sidan jorden och vänta.


Lena Harvey


Copyright © 2012 Lena Harvey


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.