Just nu


Maricica Peltz Velniceru
Jag har skrivit den Poesi till mina kollegor och min lärare när jag har slutat den kurs "Svenska som andra språk".


Nu måste tiden gå fortare?

Vi mår bra,

För att vara här tillsammans.

Vi har mycket framför oss,

Men idag vi har fest, och säger vi adjö,

Så återkommer vi att hälsa på vår lärare.

Tårarna rinner ner för våra kinderna,

När vi gå ifrån.

Men vi lever idag!

Och det kommer att finnas kvar, även om vi lämnar tanken.

Eller kanske inte.

Våra tankar är inte alls klara,

Och många saker flyger just nu.

Det spelar inger roll!

Vad som händer och sker,

Så länge vi är här tillsammans med vår lärare.

Vi älskar dig Susanne.

Vi hoppas du ska få,kärlek från de nya elever,

Respekt och de ska lära sig från dig,

Svenska som andra språk,som du har lärt oss.

Ett stort tack till dig Susanne,

Från hjärtan önskar vi dig,

Kärlek, respekt, och allt som du känner dig i ditt hjärta.

För alltid du är i vår hjärtan.


Tack Peter. Jag vill gärna skriva en poesi om dig. Jag tacka dig för att du är underbar. Jag har lärt mig snabbt svenska. Den sida Svenska , grammatik och allt har hjälpt mig mycket. Tack snälla.


Maricica Peltz Velniceru


Copyright © 2013 Maricica Peltz Velniceru


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.