Om kärlek och lycka


Heike Kunkel




Om jag längtar efter kärlek behöver jag ge kärlek. Om jag önskar att få respekt måste jag ge respekt. Jag kan inte förstå att så många människor tror att de kan få kärlek och respekt från personer som de själva bemöter med kärleks- och respektlöshet.

Jesus sade för över 2000 år sedan att man inte ska göra någonting mot en annan människa som man inte vill att någon annan gör mot en själv. Den här regeln gäller fortfarande idag.

Om jag blir ledsen när någon annan säger fula ord till mig, ska jag inte säga någonting fult till honom eller henne. Den här personen blir lika ledsen som jag skulle bli i det här fallet. Om jag önskar att andra människor ska hjälpa mig, när jag behöver hjälp, inte tränga sig före i någon kö, skänka mig några presenter eller vänliga ord, då ska jag göra samma sak tillbaka. Annars finns det ingen balans i mina relationer och jag kanske inte skulle få några vänner. Då blir jag ganska ensam, även om det finns många människor runt omkring mig.

Om jag gör andra personer lyckliga, då blir jag själv också glad. Om jag känner mig arg, frustrerad eller ensam, då ska jag fundera på vad jag kan göra för att skänka någon annan människa glädje, för då blir jag på en gång mycket lyckligare själv.

Den enda människa som kan göra mig lycklig, är jag själv. Jag ger mig själv mycket tillfredställelse genom att göra andra människor glada.

"Ge - och du ska få", säger jag till mig själv och till alla som vill lyssna till de här orden - till alla som vill bli lyckliga!

Heike Kunkel


Copyright © 2012 Heike Kunkel


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:







SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.