Kärlek


Zuzu Rabi, 12 år
Zuzu Rabi

När jag blir kär pirrar det i hela kroppen och jag blir så lätt att jag nästan kan flyga eller att det känns att jag spring fast jag står alldels still.

Men problemet är att jag vågar ej säga att jag är kär.
När jag ser stjärna som tänds så önskar jag att jag vågade skrika: JAG ÄR KÄR.Zuzu Rabi, zuzu_rabi-yahoo.se.

Copyright © 2010 Zuzu Rabi.


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.