Kärleken har dött


Edis
Det är allt som står på hyllan,

kämpades inget vann,

kärleken har dött,

ligger som liket i lådan,

du står bredvid och pratar bara i onödan!

Det har bara hänt,

kärleken lever inte, allt som strålade, blev ovanpå vänd.

Tomt huset kallnar med hennes röst,

stegen slår i hjärta tungt,

kärleken har dött, allt rullar bara lugnt!


Edis


Copyright © Edis 2014


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.