Kärlekens matematik


Hans Nyström

Resultat: Om föräldrar/fostrare verkligen tillämpade kärleksmatten tog det 2 veckor till en (+) förändring hos barnet.

Moral: Att ondskan besegras med 5 gånger mer kärlek.

Denna ideologi skulle införas i hela samhället ...

Martin Forster har skrivit om detta till vanliga föräldrar i boken: Fem gånger mer kärlek. "Varje gång (1x) du skällt på barnet måste du leverera 5 ömhetsbevis" 1:5.

Den som försvär sig åt denna kärlekens matematik blir en kärleksfull förälder och får som bonus ett snällt och lydigt barn.

Världen blir en bättre plats att leva på.

Kunde VI få fram detta skulle jag bli lyckliga tillsammans med alla barnen.


Hans Nyström


Copyright ©Hans Nyström 2013


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.