Vem vill vara klonad?


Amir Babakiri
Kloning är en kontroversiell teknik och det finns fortfarande olika åsikter om den. Alla är inte överens att kloning kan vara tillämplig eller ej.

Det finns flera djur som har befruktats och födde sina ungar på det här sättet och flera laboratorier har även anmält att de har gjort kloning för kvinnor till exempel i Italien eller i USA. Det finns flera laboratorier som gör kloning för kvinnor vid denna tidpunkt. De säger att de har gjort kloning för kvinnor som har varit ofruktsamma.

Trots att det finns ovanstånde faktumet, står många flera personer eller institutioner emot det.

Javisst, det är svårt att man ska acceptera det, därför att det egentligen handlar om ändra viktiga traditioner. Men det är avgjord faktum att naturkunskap har utvecklats och ska utvecklas mer och mer.

Jag tror att inom medicin ska kloning göras för människor i framtiden. Det är inte omöjligt. Men jag har inget förtroende för medicinska experter som forskar inne i hemliga labratorier. Jag blir mycket ängslig när jag hör att forskningar ska göras i Amerika, därför att de har inget lyckat förflulet vad det gäller moraliska förpliktelser i sina laboratorier - t.ex i Guatemala på 1940 talet.

Jag hoppas att det går bra och att människor kan minska sina hygieniska och samhällesproblem igenom naturvetenskap.

Ärligt talat har jag inte antagit att jag kan finna mina kopior. Jag tycker inte om att vara klonad. När jag antar att jag kan finna min kopia, vill jag att min kopia tänker som jag, funderar som jag etc. Jag vill också han följer mig, å andra sidan vill min kopia också att jag måste följa honom när vi blir hundra prosent likadana! Så jag kommer att förlora min egen identitet och det kommer att bli en komisk situation.

Till exempel vill jag inte att finna min like. Jag tror att livet är skönt i sina skillnader. Likheter dödar omväxlingar. Ett liv utan omväxlingar attraherar aldrig mig. Blommar är fina i olika färger.

Egentligen vill diktatorer ha likadana människor. De vill också ha sina kopior. De drömmer att folk bli likadant. De fruktas av skilnader, färger och ombyten. De vill att folket blir tysta därför att folket ser liksom fårflock ut för dem. De vill också vara klonada därför att de vill dölja sina riktiga personligheter. De understödjer kloning-laboratorier för att nå dåliga syfte. Maktsugna utnyttjar kloning teknik för spioneri, krig och osv. De vill skapa många lika, medgörliga och fogliga människor och med detta vill de säkerställa sin dåliga makt.

Kanske ser det ut som en pessimistisk betömning. Men sentida och historiska bevis tyder på den bittra sanningen.

Äntligen ska jag lära min kopia att älska människor om jag måste ha en kopia.

Amir Babakiri


Copyright © 2012 Amir Babakiri


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.