Det finns en kraft


Melker Åkerlind
Det finns en kraft

som styr med järnhand över såväl

adel som bonde

borgare som proletär

gudar, universum, alla ting

men trots detta

så fruktar alla att denna kraft ska försvinna ur deras liv

tick tack.


Melker Åkerlind


Copyright © Melker Åkerlind 2014


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.