Jag är en kvinna från norra Irak


Halez Al.kassab
Jag är en kvinna som kommer ursprungligen från Norra Irak. Där var min uppväxt med fem syskon och föräldrar. Jag föddes i huvudstaden och när jag fyllde åtta år flyttade min familj till Zaxo, där mina föräldrar ursprungligen kommer ifrån.

I Zaxo fortsatte jag mina studier i grundskolan och mellanstadiet. Sedan blev det lärarutbildning på yrkeshögskolan i Dukok, som varade tre år. Resultatet blev att jag var en av tio bästa i hela högskolan. Jag var nummer fyra på teorin och nummer två på praktik. Direkt efter blev jag anställd i en liten stad som låg 30 minuter från Zaxo. Där började jag jobba som allmän lärare och efter ett år blev jag skolans biträde. Detta var det under 1980-talet.

Jag vill berätta hur jag hade haft det som kvinna/lärare/mamma till fem sjuka barn med kroniska sjukdomar. Tre av mina barn dog i treårsåldern i Zaxo på grund av leversvikt. Det var svårt att rädda deras liv trots att vården i Irak var toppen. Två av mina barn överlevde. Jag och min man kämpade för att rädda deras liv.

I skolan var jag den duktigaste läraren. Hemma nästan bästa mamma med att ta ansvaret för hemmet, med hjälp av min man förstås. Han hjälpte mig med hemarbetet, vilket inte många män gjorde då . Jag började kämpa mot mina barns sjukdomar som en militär i strid. Men jag vet inte varför allting gick snett med mitt liv, sedan jag fattade vad livet betyder. Jag tappade aldrig hoppet att bekämpa mina barns sjukdomar. Jag kämpade mot deras sjukdomar i mer än 16 år.

Ett utav mina barn hade hjärtsjukdom. Han hade fyra fel på hjärtat. Det andra barnet var en flicka. Hon hade en sjukdom som en på miljonen får. Fyra av mina barn fick denna kroniska sjukdom. Alltså oturen ligger på minus 1.000 000 i mitt fall, enligt mig.

Som tur var lyckades vi ta oss och våra barn till Sverige på slutet av 1990-talet. Under socialdemokratins makttider över Sverige. För mig det var som att öppna dörren till paradiset då . Läkarna på Karolinska Institutet i Solna remitterade min son direkt till Malmös bästa hjärtsjukhus .Där blev min son opererad och fick nytt liv. Jag hittar inga ord att beskriva min tacksamhet för mitt älskade Sverige! När min son blev frisk började han på Blackebergs skolan, den bästa skolan i Bromma. Där klarade min son FK och deltog i vårdkurs och har nu jobbat med äldre människor i mer än åtta år . Han är tacksam och har gott hjärta. Han säger till mig det är jag som har lärt honom att ta hand om sjuka människor.

Min dotter blev behandlad på Huddinge sjukhus av läkarna på avd åtta och sju . Min dotter mådde så dåligt att läkarna trodde aldrig att hon skulle klara sig. Men med hjälp av änglar på avd. åtta och sju, både specialister och sjuksköterskor kunde min dotter klara sig. Jag är tacksam för detta livet ut. När hon mådde bättre klarade hon gymnasiets vårdlinje. Sedan dess har hon jobbat med äldre människor av tacksamhet mot Sverige.

Inte ens en dag blev vi utsatta för någon typ av trakasserier eller förnedrande behandling på grund av vår ras eller nationalitet. Alltså där lärde de mig vad demokrati betyder, vad solidaritet, jämställdhet och jämlikhet verkligen betyder!

Trots allt kämpade jag själv vid sidan om allt som hände då . Jag lärde mig språket och började jobba som SFI lärare efter fyra år i Sverige. Därefter började jag på tolk-kurs på ABF i Stockholm. När jag var klar med kursen blev jag anlitad av Transvoice Språkservice och Järva Tolk & Översättnings AB. Mellan 2003 och 2007 jobbade jag som cirkelledare på Studieförbundet Vuxenskolan via IWC. Modersmålslärare för vuxna.

När alla mina barn klarade sina studier och började arbeta, kunde jag fortsätta mina studier. Jag klarade Svenska A och B på Folkuniversitetet i Stockholm . Jag har gjort ett försök med auktorisationsprovet men klarade det ej. Tappade inte hoppet utan anmälde mig direkt till tolk-validering på ABF. Jag har redan klarat tre delar av tolk-valideringsprov migration. Vård-, samhälle- och juridikdelen måste kompletteras.

Jag vill säga att jag ger aldrig upp och jag tappar aldrig hoppet för framtiden! Mina barn blev friska och jobbar. Jag jobbar fortfarande och fortsätter mina studier inom mitt yrke ( tolk och översättning). Mitt livs resa var fullt av traumatiska upplevelser, men de kunde aldrig hindra mig att gå vidare . Jag ska kämpa mot svårigheter så länge jag lever.

Halez Al.kassab

Copyright © Halez Al.kassab 2017.


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.