Kvinnomisshandel - då och nu


Veronika Lindh
Veronika Lindh


När Mormor var ung - fick dåtidens kvinnor gå på hushållskurser - man kan säga att män och kvinnor var uppdelade i olika fack på den tiden.

För 92 år sedan fick svenska kvinnor rösträtt. Sverige var sist i Norden med detta.

Men vad har egentligen hänt under alla dessa år? Absolut ingenting! Män slår fortfarande kvinnor - och i en allt större utsträckning. Året är 2013 och män trycker fortfarande ned kvinnor.

Förr var det nästintill konstigt om man inte slog sin fru - att slå sin fru var ungefär lika normalt som att tvätta bilen. Inget konstigt med det. Det var mannen som jobbade och försörjde familjen samtidigt som kvinnan skötte om hemmet och barnen. Att slå sin fru var väl inte så farligt?

Hur kommer det sig att samhället inte har förändrats ett dugg på så lång tid? Lagar och regler gällande kvinnovåld har såklart tydligt förändrats. Men varför ökar antalet anmälningar om kvinnovåld? Antalet kvinnor som utsätts för våld i nära relationer ökar drastiskt år efter år i alla länder.

"28.400 fall av misshandel mot kvinnor anmäldes år 2012 - och då är endast kvinnor över 18 år inräknade."

Offer som redan har brutit sig loss ett förhållande med våld behöver tiden efter mer stöd och hjälp. Det är oerhört viktigt att känna till de mänskliga rättigheterna som vi människor faktiskt har. Det är viktigt att informera barn tidigt "redan i skolåldern" - om de mänskliga rättigheterna. Alla bör känna till sina rättigheter - så kanske iallafall en viss procent reagerar och förstår varningssignalerna - när något inte stämmer eller inte går rätt till.

Jag själv önskar att jag fick mer hjälp när jag verkligen behövde det. Jag önskar även att jag kände till de mänskliga rättigheterna,redan tidigare i livet. Vad vore vi utan rättigheter?

Kvinnomisshandel som förr var relativt accepterat är idag ett mycket stort problem. Många kvinnor anmäler och utredningar läggs ned i brist på bevis. Kvinnor som fallit offer för misshandlande män placeras på speciella kvinnocenter för att sedan slussas ut i samhället på skyddad ort. Vad händer med kvinnans framtid? Finns det överhuvudtaget någon som vet?

Av egna erfarenheter slussades jag själv iväg på det viset - blev även erbjuden samtalshjälp som jag vänligen tackade nej till - eftersom jag ej insåg då hur pass dåligt jag mådde. Jag var i chock!

Nu i efterhand undrar jag varför ingen följde upp mig - kanske ringt ett samtal och frågat hur jag mår då och då.

Jag har tagit hand om mig själv och mitt dåliga mående på egen hand. Som tur är har det gått relativt bra för mig.

Undrar hur många kvinnor det finns där ute,kvinnor som har slussats ut i samhället – kvinnor med barn?

Hur mår dessa offer?


Veronika Lindh

Källa: Bra.se

Presentation

Hur kan vi komma tillrätta med kvinnovåldet?

Story of me

Webbutik som jag skriver produkttexter till.


Copyright © 2013 Veronika Lindh


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.