Jag längtar efter dig


Edis
Hej jag heter Edis och jag dela med mej en av mina egna skrivna dikter. Jag har bott i Sverige i 8 år och älskar att skriva poesi. I mitt hemland har jag givit ut en bok. Min önskan är nu att ge ut en på svenska också. Hoppas att ni njuter av min dikt. Med vänlig hälsning,/Edis


Jag längtar efter dig

tiden går på klockan

jag blir mer spänd

på borden efter middagen kallnar

klockan slår starkare som att hjärtat varnar

jag blev panikslagen

för länge var längta

hon såg inte att jag var äkta!

Hur ska man försätta vidare när värden som man byggde i hjärnan har fallit på botten

ingen är värd att kämpa vidare, man känner sig som rutten

Jag längtar efter dig

du som kan rädda min jag

när du inte i närheten jag vet inte hur vidare

blev trampad och svag

Jag längtar efter dig ...


Edis


Copyright © Edis 2013


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.