Läsarna behöver dig


Maricica Peltz Velniceru
Du är stjärnan som lyser,

På jorden, i Borstahusen.

Där, du föddes mister!....

Finns havsbad och fin natur.

Och du drömde och drömde,

När du var barn! Ville du bli författare,

Du älskade att läsa och skriva.

Drömmen blev sann!....

Men,du är allt.

Läsarna behöver dig.

Du är vår lärare.

Du lämnade skriven för oss att lära,

Den svenska språket.

De läsarna kan läsa, skriva och kommunicera bättre.

Grammnatik är regler?

Hur man använder orden och tecknen!

I ett språk på ett korrekt sätt..

Naturligtvis! Du lämnade skriftliga för oss läsare.

Jag är en läsare som lära mig mer på denna sida,

Grunderna i Svenska språket, förmlära-ordklassera,

Satsdelar och grundläggande ord.

Skrivtecken i Svenska språket och den svenska grammatik.

Jag har lärt mig och lära mig vidare för att kunna kommunicera,

Hela syftet med dessa språkarbete.

Vi önskar dig lycka glädje i vardagen.


Maricica Velniceru Peltz

Hej, jag har skrivit en dikt (poesi ) för dig som du är vår lärare här på denna sida. Tack för att du finns här du har hjälpt oss till alla läsare. Alla behöver lära sig bättre och bättre för att kunna prata skriva och läsa.


Copyright © 2013 Maricica Velniceru Peltz


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.