Livet i en ask


Linnea Bengtsson
Tänk om livet kunde rymmas i en dosa

Eller enkelt uttryckas i prosa.


Då skulle det inte vara så svårt

Och fallet efter förlust inte fullt så hårt.


För hur många tankar får egentligen plats i en ask?

Ja, en sådan som fiskaren förvarar sin mask.


Eller hur många känslor kan rymmas i en dikt, sång eller saga?

De skulle helt enkelt bli relativt vaga.


Vi kan försöka sätta ord på vad som händer och sker,

utan att för den skull verkligen kunna återge det vi ser.


En bild eller tusen ord spelar ingen roll,

i slutändan vad innebär det egentligen att gå i moll?


Livet skulle vara så mycket lättare

om det stämde allt det som skrivs av berättare.


Ja,livet skulle vara lätt som en plätt

om tankarna rymdes i en boett.


Men livet ryms varken i ask eller dosa

och kan inte enkelt uttryckas i prosa.


Ett fall efter en förlust

kan slå en hårt och utan tröst.


Det är de onda smärtorna som vi vill kunna gömma

om så för en tid kanske glömma.


Men om vi vill undantrycka smärta, sorg och tragik

går vi även miste om kärlek, lycka och komik.


Livet består av toppar och dalar

sjukdom, skratt och magiska sjalar.


Det är klart att livet inte kan platsa i en dosa

annars skulle våra känslor inte vara djupare än en glosa.

Linnea Bengtsson


Copyright © Linnea Bengtsson 2016 - nu.


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.