Att vara mångkulturell


Mohamed Elmezain
När jag var i skola önskade jag lära mig ett andra språk som engelska eller tyska och jag har alltid varit fascinerad av tyska, dessutom gick jag och studerade en tyska kurs.

Men varför gjorde jag sådär? Undrar jag! Om min far pratade tyska i stället eller min mor kom ifrån Tyskland så skulle jag slippa tyska kursen. Jag skulle prata min fars eller mors modersmål precis som mitt arabiska modersmål perfekt.

Det vill säga om man är mångkulturell är det bättre än om man har ett språk. Att man är tvåspråkig eller flerspråkig är bäst och barn som växer upp i familjer som pratar många språk är mycket bra.

Jag anser att barn som växer upp i en språkmiljö och språklig omgivning kommer bli bättre än de andra som pratar ett enda språk därför att de kommer att ha ett stort budskap.

Yrkesmässigt är det också till stor fördel då man får möjligheter att resa och jobba över allt i hela världen.

De som pratar ett språk är begränsade inskränkta människor och deras kultur kan inte hoppa över sitt lands gränser. Då blir världen en liten stad.

Därför tycker jag det är bra man är flerspråklig.

Jag uppmanar alla föräldrar att lära sin barn flera språk och att de stimulerar barnen att göra det hela tiden.


Mohamed Elmezain


Copyright © Mohamed Elmezain 2016 -


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.