Mänskliga rättigheter


Mårten Runow
Fredsduva

Mina tankar kring de mänskliga rättigheterna

Mänskliga rättigheter är ett ämne som har kommit ordentligt på tapeten den senaste tiden – och det är verkligen inte en dag för tidigt!

Frågan om de mänskliga rättigheterna är viktig och påverkar oss mycket.

Det finns en massa problem i världen som härrör sig från brott mot de mänskliga rättigheterna: Krig, våld, sexuella brott, droger, övergrepp inom psykiatrin, diskreminering på olika sätt, misshandel, mobbing, etc.

Fel lösningar används för att hantera dessa problem och en massa felaktiga anledningar till krig, våld och problem cirkulerar runt.

Ingen i en familj skulle till exempel acceptera våld som en lösning på de problem som uppstår ibland. Sådana lösningar är inget som vi vill att våra barn tar med dig i livet. Istället är till exempel respekt för andra människor verkligen en grundläggande sak som är oerhört viktigt att våra barn lär sig.

FN arbetade fram och gav ut en deklaration för de mänskliga rättigheter 1948. Syftet var att ena världen kring grundläggande förnuftiga förhållningsregler.

Alla länder i världen skrev under denna deklaration.

Problemet är att deklarationen inte följs överallt i alla länder och att många människor känner inte ens till sina mänskliga rättigheter.

Vet du vad dina mänskliga rättigheterna är?

Eftersom vi inte känner till våra mänskliga rättigheter och använder dem så förlorar vi dem mer och mer.

Vi måste alla vakna upp och ta vårt ansvar för att göra FN:s vision till en verklighet överallt på denna jord.

Sverige har möjligheten att vara ett föregångsland även på detta område.

Vår framtid ligger verkligen i barnen och deras förståelse och användning av de mänskliga rättigheterna. Varför inte införa ”Mänskliga Rättigheter i praktiken” som ett obligatoriskt skolämne för alla.

Jag tror vi har allt att vinna på att lära våra barn de grundläggande mänskliga rättigheterna och hur de kan använda dem i praktiken.

Jag är optimistisk och tror att vi kommer att få ett genombrott nu i denna frågan eftersom den är så aktuell idag.

Mårten Runow

Se hans hemsida här.



Copyright © 2010 Mårten Runow, Stockholm.Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.