Min Mamma


Min mamma var snäll som få

Hon lärde mig äta, prata och gå

Hon tröstade mig när jag började gråta

Hon lärde mig skratta, släppa och förlåta

När jag kände mig vilsen, ensam och rädd

Såg hon till att jag blev sedd

Varje gång världen blev för stor

Fanns hon alltid vid min sida, min käre, käre mor


Nellie Karlsson


Copyright © Nellie Karlsson 2016 -


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.