Ni som är sovande


Nils Byrén
Huvudet fyllt av knastrande meteoriter från en främmande sfär. Doft av pysande lik som en gång varit stjärnor. Slam från tusentals sniglar i strupen som inget annat vill än gala. Har strängarna gått av mån tro?

vous qui faites l'endormie

De ekande stenväggarna tycks mig bekanta och obekanta i min nattliga förflyttning över märkta golv. Skriken från patienterna försöker tvinga sig ut genom mina fettdrypande porer; skaver i mungipan. Gnolande på en visa går han i den öppna isoleringscellen.

Att springa är döden. Fråga inte efter dess namn.

Luftströmmen sveper in den nervkittlande stängningen som avger en doft av en gången dag i grubblandets tecken. I mitt stilla sinne, sinnet som köttet desperat kväver till aska, önskar jag att någon hör. Ser detet. Den jagcenterade varelsen inser sin ensamhet när den ställs öga mot öga med den egocentriska klump som buktar sig över golvet, i taket, in genom näsan och ut genom munnen.

vous qui faites l'endormie

De räfflade kropparnas lismande rörelser framför en omtöcknad lins väcker det andra. Det som inte får nämnas vid namn. Vidundret som hänger likt osynlig kokong över krökta ryggar; sprängfylld av lust.

En nerv får mitt ben att rycka till och mina lungor söker fylla sig med rummet. Tömningen drar som en varm våg genom hudens alla celler, blodet rusar, och de elektriska impulsernas vibrerande älv sugs ner i avgrundshålets tillfredsställande ödslighet. Lukten av bränd hud. Den öde ön sjunker. Ett eget Atlantis. Mitt nirvana bakom täckta fönster.

Vem är jag...jag...ag...ag...g...g...Stör jag?

Den florblandade saliven droppar mot en blekt rosa hud, knottrig och befläckad av kratrar; rymdormars salar.

Sjung för mig, O, du vällustens gudinna! Driv mig till vansinne med trånandet som endast växer med avståndet.

Lejonet som tvingas kväva uppstötningen vid de spetsade stridsspjuten till tänders beröring av nyligen uppfläkt löpare, vars käkar dryper vid den milsvida åsynen av bytet. Låt oss skratta åt den utsökta ironin.

vous qui faites l'endormie

Ah
ha
haha
hahahah


Nils Byrén


Copyright © Nils Byrén 2014


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.