Normbrytare


Heike Kunkel
Under tidigare sekler var människornas sociala regler i allmänheten så stel som kvinnornas korsetter. Man gifte sig i regeln inte p.g.a. kärlek. Samhället var indelad i sociala skiktar. Man fick inte gifta sig med någon som tillhörde en högre eller lägre stånd än man själv gjorde. Även äktenskaper mellan olika kulturer var utslutna.

Det fanns många regler som man var tvungen att följa. Både de rika och de fattiga levde mycket stela och besvärliga liv; både grupper gjorde det p.g.a. många sociala regler och de fattiga p.g.a. bristande resurser.

Det fanns t.ex. fasta klädkoder, som man var tvungen till att följa. Kvinnor fick varken klä sig i byxor eller korta klänningar. De rika damer bar korsetter, som var så hård snörade att de ofta svimmade. De fick inte tillräcklig med luft.

Under alla tider fanns det också människor som bröt normerna, som t.ex. Romeo och Juliette, som finns i berättelsen av William Shakespear. Nu vet jag inte om det här kärleksparet verkligen har funnits. Det fanns i alla fall folk som betedde sig ganska likadant som det nämnda paret.

Det har alltid funnits människor som kämpade för större rättigheter; kvinnor ville ha större rättigheter för sitt kön, fattiga kämpade för rättvisare fördelning av resurser, underdryckta folkgrupper kämpade för sina rättigheter. Människor som t.ex. Martin Luther lättade stela religiösa regler.

De här normbrytarna får vi tacka för att vi nuförtiden lever ett ganska fritt liv i jämförelse med människor som levde för. Det säger jag fastän jag vet att det fortfarande saknas mycket till ett verkligt fritt liv.

I alla fall har vi kommit så långt i vår kultur att vi får klä oss nästan helt och hållet som vi vill. Det är tillåten för oss att ha kärleksrelationer med folk av andra kulturer och samhällskikter, förutsatt att det är tillåten för en av de att ha en kärleksrelation med en av oss.

Tyvärr lever fortfarande många av våra medmänniskor i länder och med en trosförställning som inte tillåter mycket frihet. Det har mycket med deras religiösa och politiska åsikter och ledare att göra.

Jag hoppas och ber att alla människor kommer så snart som möjligt att få alla rättigheter till ett fritt och lyckligt liv.


Heike


Copyright © Heike Kunkel 2016 -


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.