Ett norrland utan snö?


Bernt Rutström

Snö kallas den nedramlande produkt

som ju halvårsvis jordskorpan täcker.

Den har nästan ingen smak eller lukt

och liggetiden rätt så länge räcker.


Snön är minsann ett utmärkt underlag

för ganska många tunga transporter.

Detta utnyttjade man i förfluten dag,

särskilt för skogsvaror av alla sorter.


Vinterns ankomst med köld och snö

måste ha tett sig som en hoppet fyr

när kylan la ett bärigt golv på var sjö,

och framför allt, var svårforcerad myr.


Ja, man undrar hur det skulle sett ut

om inte hästforor funnits för att flytta

fällda träddelar, för det mesta i medlut,

till industriernas fromma och nytta?


Då hade nog skogen varit utan värde

och människoliven dvalts i sina nästen.

Och armod och svältdöd varit å färde

utan inkomst, utveckling - och hästen!


Så betänk, att utan denna iskalla vara,

som vi nu tycker är mest till besvär,

hade även våra liv kunnat vara i fara

eller åtminstone framlevats i misär!


Men i dessa dagar, i innevarande tid,

skapar man snö i så kallade pister

till förmån för varje motionärs glid

och tillika en myckenhet av turister!


Bernt Rutström


Copyright © Bernt Rutström 2016 -


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.