Om kärlek


Zuzu Rabi, 12 år
Zuzu Rabi

Jag såg dina prydliga ögon för sista gången

Min älskning när jag såg dig för första gången så tog du mitt hjärta
då du ägde mitt hjärta.

När jag ser på dina vackra ögon så glömmer jag min smärta och mitt hjärta börjar slå.

Fortare och fortare

och jag stirrade på dina prydliga ögon
FÖR SISTA GÅNGEN.Zuzu Rabi, zuzu_rabi-yahoo.se.

Copyright © 2010 Zuzu Rabi.


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.