Öppna dig för mig


Hussein Yahia
Öppna dig för mig

Då rymmer jag dig


Se på mig bra

Då ser jag dig kanonbra


Vidrör mig gott

Då känner jag dig andfått


Älska mig mycket

Då älskar jag dig jättemycket


Le mot mig stort

Då ler jag mot dig fort


Va min enda

Då är jag bara din blända


Visar du inte din skönhet

Då visar jag min tröghet


Hand i hand, kropp mot kropp. Det är bara mig och dig.


Hussein Yahia


Copyright ©Hussein Yahia 2014


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.