Orättvisa saker


Folke Sjöberg
Allt är tråkigt och jag får inte som jag vill.

Ibland får jag inte prata och inte ens äta en sill.

Jag gillar faktiskt kvarg

men det är bättre att vara död än att vara arg.

Livet är tråkigt bara tjurigt och bråkigt.


Folke Sjöberg


Copyright © Folke Sjöberg 2015 -


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.