Den orätvinkliga triangeln


Andreas Ingo
en orätvinklig triangel

Jag har skapat ett eget koncept som jag kallar "Den orätvinkliga triangeln".

"Den orätvinkliga triangeln är ett koncept som uppfunnits av mig själv. En samling av tre noveller, som sammanbinds av tre teman: Kärlek, upplysning och transcendans. Jag försöker "knyta ihop säcken" och vidareförmedla essensen till mina läsare, förhoppningsvis på ett underhållande sätt. Bloggen är ett forum för feedback och fortgående studier, där dessa noveller publiceras för nedladdning utan kostnad."

I rummet mellan platser

Vi följer en ensam arbetare på månen Gallileo. En satellit till planeten Terteo i ett avlägset solsystem. En man som förlorat allt, sin flickvän, sina pengar, sin kontakt till ”översamhället”. Han tvingas in i arbetsuppgifter som han aldrig bemästrat, kämpandes mot svåra planetariska förhållanden och en fritid i en ”bunker” där han övermannas av ensamhet och tristess. En dag blir han desperat och flyr mot en stad i fjärran. I en klippig öken, där regn och hagel piskar hans fordon, kör han vilse och tappar medvetandet…

Novellen skildrar människans kamp för tillvaron, både i liten skala och sedan övergripande. Vad betyder lidandet och vad kan vi göra åt saken?

I rummet mellan platser

Havets hjärta

En tjugoettårig tjej förenas med en annan dykarentusiast i ett äventyr vid stora barriärrevet i Australien. Detta är Christopher. Ungdomarna, som har träffats på internet tidigare, söker efter det ultimata äventyret. Tyvärr blir detta ett alltför laddat möte. I ren nervositet och en vilja att överträffa sin rival glömmer tjejen efter ett dykarpass att dekomprimera. Hon blir liggandes på ett hotellrum med skakningar i händer och fötter. Yrseln inträder. Dykandet blir en kamp för tillvaron och situationen urartar. Kamraterna skiljs åt och tjejens liv tar en ny vändning. Ska hon nu överge sin passion eller kommer de båda att ses igen?

Novellen skildrar människans sökande efter det ultimata äventyret. Att finna detta *något* som man är ämnad för att uppleva. Mysteriet med att man andas och finns till.

Havets hjärta

Giftet på Emerald Hill

Uppe på en kulle, i en odlingstrakt, omsluten av klippor och hav, ligger en futuristisk stad i vitt. Detta är en muromgärdad skapelse, övervuxen av murgröna, omtalad i de näraliggande byarna. Matt är en tonårig kille som bott hemma hos sina föräldrar hela sitt liv. Han kommer från en av byarna, uppvuxen på en grisfarm. Nu har han tröttnat på de dagliga rutinerna och lider av existentiell ångest. Han söker efter den ultimata boplatsen. Men staden Emerald Hill är inte bara vacker, den är också omtalad som väldigt vågad och onaturlig. Kommer Matt att finna det han söker eller är allt bara en dröm?

Novellen skildrar sökandet efter det ultimata hemmet och frigörelsen. En process som är ångestfull och kräver enorm sökarkraft. Vad betyder detta för våra liv?

Giftet på Emerald Hill


Andreas Ingo

Andreas Ingo


Copyright © Andreas Ingo 2013


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.