We tried to replace the sadness


Jackeline Stelin
We tried to replace the sadness in our hearts with those beautiful red roses

We tried to take control of who we wanted to be, trash, trash, trash

it's all made up in our minds, let's kill the bad thoughts with our beautiful thoughts

let's change the ordinary people with our not so ordinary thoughts

We can set the world on fire, with our burning desire

We broke all of the mirrors in town cause the darkness inside of us didn't had enough space

We are elctric angels, the darkness inside of us won't stop hunting us

We created this by our self's

Too many pills, too many weeks without sleep, made us weak

The things that made me alive were the thing that I couldn't reach

My heart were beating until I reached the sky

Our souls were connected until we fell apart

Our body's were on fire until we crossed the line

The sunflowers were growing fast

Until the winter came and said hello

We died with broken hearts, electric angels

Jackeline Stelin


Copyright © Jackeline Stelin 2017.


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.